PONUDBA
Virtualna pisarna
Izdelava in gostovanje spletnih strani
Najem programske opreme
Beleženje prisotnosti na delu
Obračun plač
Tekstopisje, lektoriranje, prevodi
Skladiščenje

Evidenca delovnega časa

Eportir je računalniški sistem za vodenje evidence delovnega časa. Gre za naš lasten produkt, ki je sodoben in zanesljiv pripomoček, enostaven za uporabo. 

V našem podjetju smo ePortirja razvili in ga izpopolnjevali glede na potrebe in želje podjetij, ki so vodenje evidence delovnega časa potrebovala.  Zaposlenim predstavlja nujno zlo, za delodajalca pa je učinkovit pripomoček. Že nekaj let je vodenje evidence delovnega časa zakonska obveznost. Uradno se imenuje Evidenca o izrabi delovnega časa (Uradni list).Zakonske zahteve so jasne: delodajalec dnevno vodi podatke za posameznega delavca o številu ur,  za redno delo, za nadure, za polni ali krajši delovni čas,... Sodobna evidenca delovnega časa ePortir nudi veliko več podatkov in možnosti, kar pa ne pomeni tudi več dela. Prav nasprotno.

Pokličite nas in ePortirja vam bomo predstavili in ga prilagodili vašim zahtavam in željam. 

031 576 807 Saša

01 759 02 72 Uroš