Priporočeno pismo - varen in hiter prevzem pošte, ki je za vaše podjetje pomembna

Priporočeno pismo je prava rešitev, ko pošiljate ali prejemate dokumente/ blago, za katere želite, da se evidentirajo ob oddaji pošiljke in prejemu pri naslovniku. Ob oddaji boste prejeli  potrdilo o oddaji pošiljke.

Na potrdilu je izpisana sprejemna številka pisma, na osnovi katere lahko sledite pošiljki.

Priporočeno pismo

Naša virtualna pisarna omogoča prevzem vsake pošiljke, naslovljene na vaše podjetje ter takojšnje obvestilo o prevzemu priporočene pošte prek elektronskega naslova, ki nam ga boste posredovali v ta namen. Priporočeno pošto vam lahko poskeniramo in nemudoma prepošljemo na vaš elektronski naslov. 

Zagotavljamo profesionalen pristop, zaupnost poštnih pošiljk ter varstvo osebnih podatkov. 

Več o pravnem vidiku prevzemanja poštnih pošiljk si lahko preberete na
Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2-NPB3); čistopis